CCSE Plus NG with Al

Check Point
依該證照規定期間內更新
更多
證照資訊 題庫專區 延伸資訊 相關學習
證照資訊

報考資格

請洽發證單位官網

報名方式

請洽發證單位官網

考試費用

請洽發證單位官網

考試內容

請洽發證單位官網

考試地點

請洽發證單位官網
收合
題庫專區
暫無測驗 目前暫無相關測驗內容,若有合作意願歡迎與我們聯繫!
延伸資訊
4月份企業要求的職務排行
包含韌體工程師、軟體工程師等3種職類
Top 1 韌體工程師 33.3%
Top 2 軟體工程師 33.3%
Top 3 Internet程式設計師 33.3%
相關職缺
6筆精選職缺
Medical Device Auditor (Preferring Biomedical Engineering degree with the E.E. background)
DNV_立恩威國際驗證股份有限公司
Robot Production Engineer (with C and Python coding skills)
全智通機器人股份有限公司
越文市場開發專員 chuyên viên phát triển thị trường Việt Nam
傲思萬服務有限公司
Chúng tôi cần tìm người Hàn xì ,không biết hàn xì cũng được
龍欣企業社
【國貿業務】Sales Operations Manager - Please Apply with English Resume
POSITIVE GRID_佳格數位科技有限公司
〈5/2-5/8 短期PT〉時薪200元 清潔人員【路徒PLUS行旅】@好玩、活力、成長、信任
小鹿文娛股份有限公司
相關證照
包含CCSA NGX、CCSE NGX等5項證照
CCSA NGX Check Point
CCSE NGX Check Point
CCAE Check Point
CCQE Check Point
CCSPA Check Point
相關技能
包含系統架構規劃與維護、安裝與維護網路安全系統等2項技能教室
系統架構規劃與維護
安裝與維護網路安全系統
相關學習
共學教室 尋找考證夥伴 x 分享考證資源 x 聊聊考證歷程
Hi~ 歡迎分享學習資源,有學習問題可匿名向Giver發問!
我要分享

學習推薦

全部
影片
文章
延伸資訊
4月份企業要求的職務排行
包含韌體工程師、軟體工程師等3種職類
Top 1 韌體工程師 33.3%
Top 2 軟體工程師 33.3%
Top 3 Internet程式設計師 33.3%
相關職缺
6筆精選職缺
Medical Device Auditor (Preferring Biomedical Engineering degree with the E.E. background)
DNV_立恩威國際驗證股份有限公司
Robot Production Engineer (with C and Python coding skills)
全智通機器人股份有限公司
越文市場開發專員 chuyên viên phát triển thị trường Việt Nam
傲思萬服務有限公司
Chúng tôi cần tìm người Hàn xì ,không biết hàn xì cũng được
龍欣企業社
【國貿業務】Sales Operations Manager - Please Apply with English Resume
POSITIVE GRID_佳格數位科技有限公司
〈5/2-5/8 短期PT〉時薪200元 清潔人員【路徒PLUS行旅】@好玩、活力、成長、信任
小鹿文娛股份有限公司
相關證照
包含CCSA NGX、CCSE NGX等5項證照
CCSA NGX Check Point
CCSE NGX Check Point
CCAE Check Point
CCQE Check Point
CCSPA Check Point
相關技能
包含系統架構規劃與維護、安裝與維護網路安全系統等2項技能教室
系統架構規劃與維護
安裝與維護網路安全系統